Optimizacija sajta za Google je relativno spor proces. Sve promene koje budete izveli na stranicama, reflektovace se na rezultatima pretrage tek nakon izvesnog vremena, nikako ne odmah. I